Kontakt

Oddział Wrocławski PTIDiK

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław

dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN – Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTIDiK

email klimczak@iitd.pan.wroc.pl

tel. 71 337 1172, wewn. 118